117 פריטים נמצאו עבור פיסול בחימר
יצירה המדגישה את היות השלם גדול יותר מסכום חלקיו
2,500 
2,800 
פסלון של אישה היושבת בקומה זקופה ומלאת הוד
2,000 
פסל חצי גוף של גבר ואישה מאוהבים
750 
מבער לשמן ארומטי זוג בחצי שכיבה המשלימים אחד את השני.
1,000 
ליידי: עיצוב קרמי על בסיס עבודת אבניים
250 
דמות ברגע של עצבות .התכנסות
600 
פסל בדמות גבר/ אישה משתזפים
400 
פסל מחימר בדמות אישה בהשראת הפיסול הקלאסי
פסל מחימר בדמות גבר עם עיניים פקוחות, בהשראת הסגנון הקלאסי.
2,500 
פסלון של אישה במהריונה משתקפים תאומים
2,500 
700 
דמות אישה יושבת, מחימר, המקרינה את יופיה אל העולם.
500 
פסלת סימון מועלם בתהליך עבודה על אבניים בסטודיו שלה
400 
פסל מחימר בדמות אישה עם עיניים פקוחות.
2,500 
פסלון של אישה במהריונה משתקפים תאומים
2,750 
2,500 
פסלון של אישה היושבת בקומה זקופה ומלאת הוד
2,000 
מוטציה. עיצוב קרמי על בסיס עבודת אבניים
300 
פסלון המדגיש את הקשר בין הבריאה והצמיחה לטבע.
2,200 
זוג אוהבים בגוף מלא
פסלון זה יוצג בתערוכה שתיפתח ב 9 לאוקטובר בגלריה בגן שמואל
3,000 
פסל בחומר קרמי לבן של שתי דמויות במצב של קירבה
700 
פסלון המדגיש את הקשר בין הבריאה והצמיחה לטבע.
2,800 
שתי דמויות שאחת מעודדת את חברתה
500 
פסלון המדגיש את הקשר בין האדם לסביבה
2,500 
מוטציה: עיצוב קרמי על בסיס עבודת אבניים
300 
מביט למרחקים,שקוע במחשבות
600 
2,500 
שתי דמויות בתחושה של ריחוק
700 
1
2
3